Het vreselijke lot van Roemeense straathonden

10255211_725326354184299_5791330109187555373_n

De wet die het Roemeense parlement op 10 september 2013 heeft goedgekeurd, bepaalt dat honden na een verblijf van 14 dagen in een gemeentelijk asiel (die niet aan EU normen voldoen) worden afgemaakt.

Juridisch gezien deugt de uitvoering van de wetgeving van geen kant en leidt tot extreem dierenleed. De belangrijkste oorzaak is dat de coördinatie is uitbesteed aan private ondernemingen (hondenvangers) die betaald krijgen per gedood dier. Deze ondernemingen worden niet gecontroleerd en gaan niet transparant te werk zodat de honden op gruwelijke wijze gedood kunnen worden. De zwerfdieren worden in brand gestoken, vergiftigd, doodgestoken of -geslagen en de pootjes afgehakt. In de asiels sterven ze omdat ze geen eten, drinken en medische verzorging krijgen. Op gemelde gevallen van mishandeling wordt door de autoriteiten niet gereageerd, er volgen geen arrestaties.

 

De nieuwe Roemeense wet negeert een aantal Europese afspraken:

– Artikel 13 van het Verdrag van Lissabon: “Bij het formuleren en uitvoeren van het beleid van de Unie op het gebied van landbouw, visserij, vervoer, interne markt en onderzoek, technologische ontwikkeling en de ruimte, houden de Unie en de lidstaten ten volle rekening met hetgeen vereist is voor het welzijn van dieren als wezens met gevoel, onder eerbiediging van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed. Het Verdrag van Lissabon houdt dus een duidelijke verbetering van de positie van de dieren in. Artikel 13 VWEU heeft implicaties voor het beleid van de EU en geeft een belangrijk handvat om allerlei zaken op het gebied van dierenwelzijn aan te pakken.”

– De Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren;

– De Schriftelijke Verklaring 26/2011 van het Europees Parlement over het beheer van aantallen honden in de EU, waarin duidelijk staat dat ruimen van honden geen effectieve oplossing is voor het zwerfhondenprobleem.

Het Europese Parlement kan een eind maken aan deze gruwelijkheden. Met het toetreden tot de EU heeft Roemenië zich namelijk te houden aan de geldende verdragen.

ROLDA pleit al heel lang voor een duurzame beheersing van het zwerfhonden probleem door middel van sterilisatie en castratie. Alleen deze diervriendelijke aanpak zal er voor zorgen dat het aantal strays drastisch zal verminderen.

http://www.piepvandaag.nl/onzichtbare-verkrachting-europa/